One web one school

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1 กรกฎาคม 2559 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินเป็นเจ้าภาพจัดงานวันสถาปนาลูกเสือโลก โดยมีโรงเรียนในศูนยฯหนองบัวแดงเข้าร่วมงานในครั้งนี้
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 21:15 โดย โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินได้ติดประกาศผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องสำนักงาน
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 20:11 โดย สํารับกับข้าว แม่อ้อย
 • กำหนดการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินกำหนดการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 20:07 โดย สํารับกับข้าว แม่อ้อย
 • เชิญประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ด้วยโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินจัดประชุมผู้ปกครองในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 20:04 โดย สํารับกับข้าว แม่อ้อย
 • เปิดให้บริการห้องสมุดสนุกกับการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินเปิดให้บริการห้องสมุดสนุกกับการเรียนรู้  มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไว้บริการ  โดยให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปที่สนใจเปิดให้บร ...
  ส่ง 14 พ.ค. 2556 20:13 โดย สํารับกับข้าว แม่อ้อย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 9 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรม โรงเรียน

 • ทัศนศึกษาเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินได้นำคณะครูและนักเรียนไปทัศนศึกษาที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 20:52 โดย โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • 26 มิถุนายน 2559 วันยาเสพย์ติดโลก โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 20:53 โดย โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • 24 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินได้จัดกิจกรรมสุนทรภู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของคนไทย
  ส่ง 29 มิ.ย. 2559 20:54 โดย โรงเรียนบ้านราษฏร์ดำเนิน สพป.ชัยภูมิ 1
 • ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนิิิินได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ปริมารีสอร์ท  เขื่อนลำปะทาว จังหวัดชัยภูมิ
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 21:00 โดย สํารับกับข้าว แม่อ้อย
 • อบรมการเงินระดับศูนย์เครือข่ายฯหนองบัวแดง โรงเรียนบ้านราษฎร์ดำเนินจัดอบรมกา่รเงินระดับศูนย์เครือข่ายคุณภาพมาตรฐานการศึกษาหนองบัวแดง
  ส่ง 24 เม.ย. 2557 20:56 โดย สํารับกับข้าว แม่อ้อย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 13 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวราชการ

หน่วยงานทางการศึกษา